Träbearbetningsmaskin Motor Entreprenadmaskin Motor

vilka vi är

Qingdao Tianyi Group Red Flag Motor Co., Ltd

  

Genom att förlita sig på inhemska och exporterade FoU-center har företaget bildat ett produktmönster med små och medelstora lågspänningsmotorer som stöd- och textilmotorer, permanentmagnet synkronmotorer, specialmotorer, fraktionella hästkraftsmotorer och elektriska verktyg som utvecklingsriktning.